SIMPLE COLLECT

Skuteczne zarządzanie portfelami składającymi się z tysięcy spraw.

//SIMPLE COLLECT

System kompleksowego zarządzania należnościami pozwalający na sprawną oraz efektywną obsługę portfela. Stworzony przy udziale praktyków, S.C. jest sprawdzonym rozwiązaniem dochodzenia wierzytelności na każdym etapie oraz wsparciem procesu zarządzania aktywami podmiotów gospodarczych.

27 000+

ZAREJETROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

3 100 000 +

OBSŁUŻONYCH SPRAW

46,5 MLD +

WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI

 • Zarządzanie należnościami na każdym etapie postępowania.
 • Zwiększenie kontroli i minimalizacja ryzyka działaności.
 • Obsługa wielu firm w ramach grupy kapitałowej.
 • Automatyzacja procesów organizujących pracę.
 • Bezpieczne przechowywanie danych.
 • Moduły z funkcjami dedykowanymi potrzebom i specyfice branży.
 • Możliwość integracji usług i serwisów zewnętrznych.
 • Narzędzia oceny efektowności procesów i raporty.
 • Rozwiązania mobilne i aplikacje webowe.

SIMPLE COLLECT

Nowe podejście do procesu należności oraz zarządzania wierzytelnościami.

//ROZWIĄZANIA
01

Prewindykacyjne moduł dopasowany do procesów organizacji wspomagający płynność finansową.

01

MONITORING

MONITORING
02

Moduł do rejestracji przebiegu negocjacji wspomagający proces windykacji i planów pracy. Automatyczny scenariusz działań oraz monitoring procesu.

02

ETAP POLUBOWNY

ETAP POLUBOWNY
03

Moduł do zarządzania i kontroli przebiegu etapu sądowego wzmacniający sprawną obsługę działu prawnego. Jest zintegrowany z e-sądem oraz portalami informacyjnymi sądów.

03

ETAP SĄDOWY

ETAP SĄDOWY
04

Moduł wspierający obsługę spraw na etapie egzekucji komorniczej oraz współpracę z komornikami.

04

EGZEKUCJA

EGZEKUCJA
05

Integracja z produktami oraz usługami wspierającymi proces zarządzania wierzytelnościami.

05

BACK OFFICE

BACK OFFICE
06

Moduł dla pionów handlowych oraz managementu wspierający rozmowy handlowe, obsługę klienta i reklamacji. Inteligetny OCR z rozpoznawaniem oraz klasyfikacja dokumentów.

06

CRM I DMS

CRM I DMS
//MODUŁY
//APLIKACJA WEB
 • Dla wierzycieli, windykatorów terenowych i osób zadłużonych
 • Zarządzanie planowanymi wizytami terenowymi
 • Przejrzysty monitoring spraw dla klienta
 • Dokonywanie spłat przez dłużnika
 • Kontakt dłużnika z kancelarią
//OFERTA

Oferujemy kompletne programowanie lub wybrane moduły SC w wygodnych modelach współpracy w zależności od potrzeb firmy.

ZAKUP / LEASING

Propozycja kierowana do firm o wysokich potrzebach w zakresie informatyzacji procesów pracy.

WYNAJEM

Miesięczna, kwartalna, roczna opłata abonamentowa za użytkowanie kompletnego systemu lub poszczególnych modułów.

SIMPLE COLLECT

Program rozwijany na bazie doświadczeń użytkowników oraz najlepszych praktyk.

//Jesteśmy Członkiem

Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) skupia kluczowe podmioty rynku finansowego w Polsce, działając na rzecz rozwoju branży od ponad dwóch dekad. Głównymi celami organizacji są wspieranie przedsiębiorstw finansowych, promowanie profesjonalizmu, etyki oraz szacunku w relacjach z klientami i partnerami. ZPF angażuje się w procesy legislacyjne, reprezentując interesy członków w Polsce i Unii Europejskiej oraz dostarczając rzetelnej wiedzy na temat rynku finansowego. 

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF

Zasady Dobrych Praktyk (ZPD), to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

Simple Collect przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów zajmujących się tematyką dochodzenia należności oraz zarządzania wierzytelnościami, jak firmy windykacyjne, pożyczkowe, kancelarie adwokackie, radcowskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki. Rozwiązanie odzwierciedla lata doświadczenia w branży windykacyjnej. 

Zapraszam na prezentację, gdzie przedstawimy szczegóły naszego rozwiązania. 

Aleksander Szerner
Członek Zarządu OTG
Ekspert rynkowy ds. Cyfrowych Rozwiązań Biznesowych

//KONTAKT
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i Nazwisko
//JOIN US ON THE GO

Uwolnij swój cyfrowy potencjał i wprowadź firmę w przyszłość razem z rozwiązaniami OTG.

Kontakt

+48 730 020 020
biuro@onthego.pl

Adres

ul. Stefana Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

Posiadamy certyfikat ISO 27001:2013 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji)

On The Go Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy KRS
KRS: 0000641889, Regon: 365639050, NIP: 898-222-49-68
Kapitał zakładowy: 20.000,00 PLN

Copyright © 2023 On The Go Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.